DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAWIJAYA MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DI TETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU